Suomi valitsee pian tasavallan seuraavan presidentin. Nämä vaalit käydään poikkeuksellisen epävakaana aikana.  Vaalitoreilla puhututtaa sodat ja konfliktit, ilmastokriisi sekä globaali poliittinen epävakaisuus. Nähdäkseni Pekka Haavisto on tässä ajassa juuri se oikea henkilö vastaamaan näihin globaaleihin kriiseihin ja uhkiin. Pekan arvokas kokemus kansainvälisten suhteiden hoitamisessa, rauhanneuvotteluprosesseissa ja kriisien hallinnassa sekä hänen syvällinen tietämyksensä ja aito sitoutuminen Suomen ja koko maailman parempaan tulevaisuuteen tekisivät hänestä erinomaisen tasavallan presidentin.

Pekka Haavisto on koko uransa aikana osoittanut hänen ainutlaatuisen kykynsä toimia sillanrakentajana eri yksilöiden, ihmisryhmien ja konfliktien osapuolten välillä. Pekan kokemus eri kriisialueilla, kuten Afganistanissa, Palestiinassa, Irakissa, Liberiassa ja Sudanissa on hyvin arvokasta. Hän on työskennellyt väsymättä konfliktien ratkaisemiseksi ja osoittanut, että dialogi ja yhteistyö ovat yhä mahdollisia ja ne ovat avainasemassa rauhan ja edistyksen saavuttamiseksi. Pekka on yhdistävä tekijä myös täällä kotimaassa. Hän on aina valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Erimielisyyksiä voi olla, mutta niistä huolimatta Pekka kohtelee jokaista ihmistä aina kuten lähimmäistä tulee kohdella – kunnioituksella.

Pekan valinta Suomen seuraavaksi presidentiksi olisi vahva viesti siitä, että Suomi sitoutuu rakentavaan ja aktiiviseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä. Hänen johtajuutensa, joka perustuu dialogiin, ymmärrykseen ja yhteistyöhön, on juuri sitä, mitä Suomi ja koko maailma tänä päivänä tarvitsevat. Pekka Haavisto valtionpäämiehenä ei ainoastaan vahvista Suomen asemaa maailmalla, vaan myös edistää rauhaa, vakautta ja hyvinvointia sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Suomalaisilla on pian merkittävä valinta edessään. Me olemme valitsemassa tasavallan seuraavaa presidenttiä hyvin poikkeuksellisena aikana. Vaalien voittaja joutuu aloittamaan kautensa epävakaassa maailmassa, jota nykyisin värittävät sodat, ympäristökriisit ja globaali epäoikeudenmukaisuus. Siksi oma valintani on selvä. Pekan kokemus, näkemys ja sitoutuminen ovat juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee tässä epävakaassa ja muuttuvassa maailmassa. Me tarvitsemme presidentin, joka rakentaa siltoja maailmaan, sen sijaan, että yrittäisi sulkea sitä muureilla. Siksi Pekka.

Toisen vaalikierroksen ennakkoäänestys käydään keskiviikosta lauantaihin 31.1.–3.2.2024. Virallinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.